Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/museudelmar.com/web/fases.php on line 7 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/museudelmar.com/web/funciones_graficas.inc.php on line 7 Musée Ouvert Méditerranéen
Fases

Estimació de la durada del projecte:

Fase preparatòria :    06/2005 - 10/2005

Durada de projecte:   27 mesos

Data d'inici:                15/03/2006

Data d'acabament:      30/06/2008

 

Descripció sintètica de les diferents fases i accions del projecte:

Fase 0: Preparació del dossier de candidatura.  La preparació del dossier s'ha portat a terme a través les relacions bilaterals entre l'entitat cap del projecte, l'Ajuntament de Lloret de Mar, i les altres entitats partners. Cada col·laborador ha contribuït a l’elaboració del projecte sota la direcció de l'entitat cap.

Fase 1: Inici   La primera fase, pròpiament dita,  ha estat destinada a assegurar la bona col·laboració en termes estrets de participació entre els partners. Una col·laboració que es portarà a terme a través de contactes telefònics i mitjançant correu electrònic.(1.1). La primera acció consistirà en la creació d'una pàgina web per la millora de les comunicacions (1.2), com també la contractació d'un equip extern encarregat d'avaluar l’itinerari del projecte cada tres mesos (1.3).
 Es portarà a terme un encontre per a la creació de la xarxa "Musée Ouvert Méditerranéen" per assegurar una bona gestió, a través d'un seminari a Thessaloniki on el tema de debat serà: Visitants o clients, el patrimoni cultural i els seus nous públics.

Fase 2: Conceptualització En aquesta fase i ja que els aspectes fonamentals del Museu Obert i els seus públics hauran estat delimitats, es tractarà de definir la conceptualització que pot oferir el Museu Obert a cada territori.
El pla d'interpretació és la clau del projecte (2.1), és el centre per a la revalorització i els usos del patrimoni, des de la detecció i anàlisis dels recursos i les potencialitats fins a la definició de l'oferta territorial. Un cop desenvolupats els projectes singulars es donarà inici, en primer lloc a l'estudi arquitectònic, museogràfic i interpretatiu de les Portes i els Camins del Museu Obert (2.2). Els equipaments, itineraris i instal·lacions es definiran i senyalitzaran.
El projecte Ulisses (2.3) tindrà el seu inici en aquesta fase amb la recopilació de les dades necessàries per als continguts informàtics. Aquesta fase es donarà per finalitzada amb el seminari de Noves Tecnologies (2.4) el qual tindrà lloc a Pisa ja que el partner italià està especialitzat en aquestes matèries.

Fase 3 : Execució   Un cop ideat i definit el projecte, es procedirà a l'execució pràctica d'aquest. En primer lloc s'iniciarà un programa de formació dels guies-intèrprets del patrimoni (3.1). 
Tindrà lloc a Lloret de Mar un seminari sobre les possibilitats del patrimoni envers el turisme sostenible. Cada partner organitzarà a cada territori unes jornades de sensibilització de la població local on es tractarà d'informar els ciutadans dels continguts del projecte i dels fons FEDER (3.2).
A continuació es definirà la ubicació de l'exposició de les Portes dels Museus Oberts (3.3), de la senyalització i adequació dels itineraris, la producció dels terminals electrònics estil PDA Ulisses i un nou seminari a Campo Maior aquesta vegada sobre La gestió creativa del patrimoni (3.4) i la producció del material de difusió (3.5).

Fase 4: Balanç final  La fase conclusiva tindrà lloc en gran part a Pisa on es portarà a terme la creació de la Xarxa Museu i la seva obertura a tots els participant del diàleg de Barcelona (4.1), i la pàgina web esdevindrà "l'observatori de les bones pràctiques en l'àmbit de la gestió del patrimoni".
A continuació es portarà a terme un seminari de clausura (4.2) com a balanç del projecte, amb les fites del projecte que s'han realitzat.
De la mateixa manera que el projecte va tenir inici també es finalitzarà amb unes Jornades de Portes Obertes (4.3), en els llocs beneficiaris del projecte amb la finalitat que la comunitat local pugui apreciar les millores i els canvis realitzats.
Es farà per part de tots els partners un dossier d'avaluació final (4.4) com a conclusió i balanç dels resultats del projecte en cada territori.