Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/museudelmar.com/web/informacio.php on line 7 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/museudelmar.com/web/funciones_graficas.inc.php on line 7 Musée Ouvert Méditerranéen
Informació general

El projecte Musée Ouvert Méditerranéen neix l’ any 2005 dins el marc del programa europeu Interreg IIIB partint de l’acord entre quatre territoris de l’Espai Medocc :

Lloret de Mar a Espanya, Campo Maior a Portugal, Pisa a Itàlia i Thessaloniki a Grècia.

El concepte de Museu Obert és un instrument nou per a la gestió i interpretació del patrimoni dins una perspectiva territorial que respon a les actuals necessitats d’utilització social del patrimoni i de desenvolupament local. Es, doncs, un instrument que s’adequa a la perfecció a les necessitats d’ús social del patrimoni en els territoris del Sud d’Europa que participen en el projecte, permetent la creació d’una oferta cultural coherent de l’Europa Mediterrània.

Una de les problemàtiques que més afecten al patrimoni en aquestes regions és el conflicte permanent entre utilització i abús de l’ocupació del territori. El creixement urbanístic desmesurat o l’abandó són d’altres factors que provoquen el deteriorament en el patrimoni cultural i natural.

I quan es realitzen intervencions per a la recuperació sovint es fa de manera que cada element patrimonial roman aïllat del conjunt de la totalitat del patrimoni territorial.

Per tant el que es proposa és una estratègia de intervencions en la planificació territorial que permetin considerar el patrimoni cultural i natural des d’una perspectiva integral a través d’una planificació interpretativa.

L’objectiu clau per a la revalorització és la presa de consciència de la població local sobre la importància del patrimoni, el vincle identitari que s’hi pot establir.

D’aquesta manera s’aconsegueix un desenvolupament local sostenible on el patrimoni local esdevé un element clau vinculat a les exigències econòmiques i socials del territori actuals i en perspectiva futura.L’eina del Museu Obert és també una resposta a les noves exigències per a la creació d’un turisme cultural de qualitat com a element indispensable pel desenvolupament sostenible. A través de la promoció i interpretació del territori el visitant ha de viure una experiència holística produïda pel territori i per tots els elements que fan possible l’existència del Museu Obert. Des de la planificació interpretativa del patrimoni fins a la experiència viscuda amb la població local.