Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/museudelmar.com/web/objectius.php on line 7 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /usr/home/museudelmar.com/web/funciones_graficas.inc.php on line 7 Musée Ouvert Méditerranéen
Objectius

Objectius I : La població local, el visitant i el patrimoni

I.I Millora de l’experiència del visitant. A través de les possibilitats que el turisme cultural ofereix per a la incorporació de diferents estratègies integrades, com a instruments de planificació, promoció i interpretació del patrimoni cultural

I.II Millora del posicionament turístic sostenible amb la creació d’un producte de prestigi: el Museu Obert i els itineraris culturals que ofereixen una interpretació i integració del patrimoni al visitant.

I.III Augmentar la valoració que la població local té del sector del turisme, el Museu Obert proposa un model del gestió on tots els factors del territori: factors turístics, polítics i població local, estiguin representats de manera equànime i amb possibilitats reals d’acció. De manera que tots els béns patrimonials siguin així explotats i gestionats amb la finalitat de la creació de diferents infrastructures i serveis.

Objectius II : Objectius del projecte dins el context del programa europeu Interreg IIIB- Medocc (Aix:4 /Mesure: 4.1)

II.I Desenvolupar un model per la integració de la gestió del patrimoni dins els processos d’ordenació territorial que integri la gestió del patrimoni cultural amb el desenvolupament turístic, el qual permetrà garantir-ne la conservació a través d’una estratègia de desenvolupament sostenible.

II.II Desenvolupar des del concepte “Museu Obert” un projecte pilot de caràcter avaluatiu en termes de conservació del patrimoni i de creixement econòmic per a la població local.

II.III Revalorització del patrimoni cultural en perill en el marc d’un projecte de cooperació transnacional definit per l’acord de col·laboració vertical (Comissió de les Comunitats Europees, administració local...).

II.IV Intercanvi de les experiències entre els territoris amb diferents nivells de desenvolupament socio-econòmic però amb problemàtiques comunes.

II.V La col·laboració transnacional entre territoris que malgrat la seva distància geogràfica posseeixen importants vincles històrics i culturals.

II.VI La creació i consolidació d’una oferta de turisme cultural a partir de la sensibilització dels tots els agents del territori (sector polític, tècnic i ciutadà).

II.VII El concepte del “Museu Obert” ha d’esdevenir una eina de caràcter metodològic per l’anàlisi dels recursos patrimonials i de planificació del turisme cultural.

II.VIII Crear sistemes d’accessibilitat als béns culturals a partir de lectures interpretatives del territori que garanteixin la qualitat de l’experiència dels visitants i la conservació dels recursos.

II.IX Contribuir a que els territoris implicats en el programa esdevinguin destins de turisme cultural.

II.X La dinamització de les iniciatives socioeconòmiques entorn al sector de serveis.

II.XI Creació d’un programa formatiu per als gestors del Museu Obert.

II.XII Creació d’un observatori de les bones pràctiques en matèria de gestió creativa del patrimoni obert a tots els públics i accessible a través d’ Internet.

II.XIII Convertir els territoris implicats en el programa Museu Obert del Mediterrani en espais de la societat europea econòmicament i culturalment dinàmics.